Artist liric, prof. canto, decan, prof. univ. dr.; DF.: Fac. de Artă Scenică, Acad. de Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca; N.: Filoara, Com. Agapia, Jud. Neamţ, 10.12.1956; IS.: 1980 Conservatorul de Muzică "Gh. Dima", Cluj, 1992 Cursuri de măiestrie cu soprana Sena Jurinac, "Testgestaltung im Gesang", Acad. de Muzică Graz, Austria, 2003 Dr. în Muzică, Acad. de Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca, 2007 Curs, "Manag. al proiectelor"; C.: Peste 950 reprezentaţii scenice cu spectacole de operă, concerte vocal-simfonice, recitaluri de lied şi de operă cu pian/orchestră, naţ. şi internaţ., part. la concursuri naţ. şi internaţ. de profil, 19 premiere, 9 premiere în primă audiţie, 1 premieră în primă audiţie absolută, 28 imprimări CD audio şi video, printre care: CD audio - "Oper in der Kirche", Philarmonisches Orchester Temesva, Viena, Minoritenkirche ((1993)), CD audio Arii şi scene din opere, CD video - "La Bohème", G. Puccini, Teatro Verdi, Florenţa (1993), CD colectiv Orchestra Musik Forum Europa, CD video - "Madama Butterfly", G. Puccini, Teatro Verdi, Florenţa (1994), CD video - "Aida", G. Verdi, Constanţa, Fest. de Operă (1999), CD video - "Cavaleria rusticana", P. Mascagni, Cluj-Napoca, Opera Română (2004); 1980- 89 Angajament permanent cu Opera Română, Cluj-Napoca,1989 Solistă sopran, Teatrul de Operă, Hagen, Germania, 1989- 91 Colab., Teatrele de operă din Germania: Frankfurt, Krefeld, Mainz, Karlsruhe, Düsseldorf, 1989- 91 Solistă, Teatrul de Operă din Aachen, Germania, 1991-2000 Colab. solistă, Opera Română, Cluj-Napoca, 1993-2006 Colab. solistă, Teatrele de operă şi filarmonicile din ţară, din 2004 Şef, Catedra de Canto, Fac. de Artă Scenică, din 2007 Prof. univ. dr., Acad. de Muzică "Gh. Dima", Cluj-Napoca; Pb.: Cărţi: "Puccini - adevărul unei vocaţii", Ed. MediaMusica, "Prototipuri feminine în creaţia puciniană", Ed. MediaMusica; Lucrări şt.: "Expresia dramatică în interpretarea vocală", Simpozion "Arta vocală în toate ipostazele", Cluj-Napoca (1997), "Probleme de stilistică vocală în universul muzicii pucciniene", Simpozion "Arta vocală în toate ipostazele", Cluj-Napoca (2003), "Eternul feminin în creaţia pucciniană", Simpozion G. Puccini, Cluj-Napoca (2008); Pr.: Premiul II, respectiv III, Concursul de Interpretare, Fest. Naţ. al Artei Stud. (1978, 1979), Premiul III, Concursul de Interpretare, Fest. Naţ. "Cântarea României", Secţia Solişti de operă (1981), Finalistă, Concursul Internaţ. de Canto "Belvedere", Viena, Austria (1985), Premiul III, Concursul Internaţ. de Canto "Voci pucciniene", Lucca, Italia (1986), Fest. şi Concursul Internaţ. "G. Enescu" (1991), Premiul I, Opera Română din Cluj, Rev. "Muzica" pt. spectacolul de operă "Don Carlos" de G. Verdi; M.: Soc. Mozart; Fundaţia "S. Toduţă"; H.: călătorii, lectură, grădinărit; L.: italiană, germană, franceză; Email: moldovanelena20@yahoo.com

Empfehlung von Prof. Univ. Dr. Mirela Tarc für Lavinia Chereches
Prof. Dr. Elena Andries Moldovan